เรื่องเงินต้องรู้ : กระแสเงินสด (cash flow) คุมให้ดีมีใช้ไม่ขาดมือ

เรื่องเงินต้องรู้ : กระแสเงินสด (cash flow) คุมให้ดีมีใช้ไม่ขาดมือ

ทุกกิจกรรมในโลกทางการเงิน ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการมี กระแสเงินสด หรือ Cash Flow คงเหลือเป็นบวก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำทำงานกินเงินเดือนก็สามารถมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้ หากสามารถคุมการใช้จ่ายไม่เกินรายได้ที่หามาได้ ก็สามารถมีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บทุกเดือน

ส่วนในมุมบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่า ก็จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้กระแสเงินสดเป็นบวก หรือมีกำไรได้ ก็จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ การลงทุนก็ไปได้ เมื่ออยู่ได้ ไปได้ วันหนึ่งก็มีโอกาสต่อยอดเพิ่มความมั่งคั่งได้

ขณะเดียวกัน หลายคนเวลาใช้ชีวิตหรือลงทุน มักจะมองแต่ผลตอบแทนที่จะได้ ทั้งที่กลยุทธ์สำคัญที่สุดลำดับแรก ๆ ที่จำเป็นต้องทำให้ได้ หากอยากมั่งคั่งก็คือ “ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้” และ “ไม่ขาดทุน”

******************************************************

สรุป

การมี กระแสเงินสด หรือ Cash Flow คงเหลือเป็นบวก เป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำงานประจำ หรือบริษัท ห้างร้านต้าง ๆ เพราะการบริหารจัดการ กระแสเงินสดนั้น นับเป็นกลยุทธ์สำคัญพื้นฐานลำดับแรก ๆ ที่ทุกคนต้องทำให้ได้ หากอยากมีความมั่งคั่ง อ่านเรื่องเงินต้องรู้ แบ่งปันสาระความรู้ทางการเงินกับ Lottomoney

******************************************************

เรื่องเงินต้องรู้ เรื่องอื่น