คำชะโนด ยุค New Normal

คำชะโนด ยุค New Normal

สำหรับคอหวยหลายคนนั้น คงจะทราบถึงอานุภาพของความศักดิ์สิทธิ์ของวังพญานาค ที่ วัดป่าคำชะโนด จ. อุดรธานี ที่ต้องปิดตัวเพื่อป้องกันภัยโควิด – 19 ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเปิด คำชะโนด ขึ้นอีกครั้ง และเพื่อป้องกันโควิด การไปเยือนของเหล่าคอหวย ก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน

สำหรับการเข้าไปสักการะ เจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา แบบ New Normal นั้น นายอำเภอบ้านดุงย้ำว่า ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ คำชะโนด เท่านั้น โดยจะมีการจำกัดรอบละ 50 คน กำหนดให้คนเข้าคำชะโนดไม่เกิน 2,000 คน แบ่งเป็นรอบเช้า และพรอบบ่าย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ รอบเช้า 17 รอบ และ รอบบ่าย 17 รอบ

คำชะโนด

โดยมี 10 ขั้นตอน ที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม ในการเข้าสักการะ วัดป่าคำชะโนด ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่ “คำชะโนด” หรือ สแกน QRCode
  2. นำ QR Code แสดงตน ณ จุดคัดกรองหน้าประตู
  3. คัดกรองวัดอุณหภูมิ แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรเข้าสักการะ
  4. สแกนบัตร เข้ายังจุดพักคอย รอรอบเข้าสักการะและฟังคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสักการะ
  5. ล้างมือ เข้าสักการะเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตามรอบที่กำหนด
  6. ถอดรองเท้า รับพานบายศรี แสดงบัตรเข้าสักการะต่อเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าสักการะแบบเรียงแถว เว้นระยะห่าง งดสัมผัส พนมมืออธิษฐานจิต
  7. สักการะ 3 จุด จุดละ 5 นาที และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมถึงงดสัมผัสจุดสัมผัสร่วม โดยสามารถบันทึกภาพได้
  8. เดินกลับออกจากวังนาคินทร์คำชะโนดตามรอบของตนเอง
  9. คืนบัตรและล้างมือ
  10. เลือกซื้อสินค้าและลอตเตอรี่ภายในคำชะโนดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่ฯ

⇒ ⇒ ⇒ ขอบคุณคลิปจาก Facebook มูลนิธิคำชะโนด ⇐ ⇐ ⇐

 

****************************************************************

สรุป คำชะโนด ยุค New Normal

สำหรับคอหวยหลายคนนั้น คงจะทราบถึงอานุภาพของความศักดิ์สิทธิ์ของวังพญานาค ที่ วัดป่าคำชะโนด จ. อุดรธานี ที่ต้องปิดตัวเพื่อป้องกันภัยโควิด – 19 ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเปิด คำชะโนด ขึ้นอีกครั้ง และเพื่อป้องกันโควิด การไปเยือนของเหล่าคอหวย ก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน

***************************************************

ติดตาม สถานีขอหวย อื่น ๆ บนเว็บไซต์ ลอตเตอรี่มันนี่