หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี จ.นครนายก ขอพร ขอเลข ให้โชคแม่น ๆ ต้องที่นี่

หลวงพ่อปากแดง หากชื่อนี้ถูกเอ่ยขึ้นมาเชื่อว่าน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก ที่บอกแบบนั้นได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา หากมีคนตกทุกข์ได้ยากแล้วไปพึ่งบารมีด้วยการไป...