เรื่องเงินต้องรู้ : รู้จักแนวคิด สร้างคุณค่า แล้วเงินจะตามมาเอง

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินวลีว่า "สร้างคุณค่า แล้วเงินจะตามมา" (Create Your Value and Money will Follow) ซึ่งเป็นหลักความเชื่อที่ใครหลายคนยึดถือในเร...