เรื่องเงินต้องรู้ : กระแสเงินสด (cash flow) คุมให้ดีมีใช้ไม่ขาดมือ

ทุกกิจกรรมในโลกทางการเงิน ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการมี กระแสเงินสด หรือ Cash Flow คงเหลือเป็นบวก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำทำงานกินเงินเดือนก็สามารถมีชีวิ...