เรื่องเงินต้องรู้ : แนวคิด High Understanding, High Return

เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินแนวคิดที่ว่า ยิ่งความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งกลับมาสูง (High Risk High Return) ที่จะเป็นแนวคิดที่คอยกระตุ้นให้ผู้คนที่แสวงหาความม...