เรื่องเงินต้องรู้ : ทรัพยากร บนโลกเป็นของเรา

คำว่า ทรัพยากร บนโลกเป็นของเรา แนวคิดข้อนี้บางคนอาจฟังแล้วรู้สึกว่า เป็นแนวคิดที่สอนให้เป็นคนเอาเปรียบสังคม หรือคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งจริง ๆ แล้วใ...